Hướng dẫn đặt hàng quảng cáo

- Nhận thông tin yêu cầu thiết kế gia công quảng cáo từ khách hàng

- lập bảng báo giá gửi khách hàng

- Xác nhận thông tin đặt hàng của khach hàng

Tiến hành gia công - đóng gói - vận chuyển - giao hàng ( toàn quốc)

Các hướng dẫn & chính sách khác:

Hỗ trợ Online

Mr Ngân - 0978 160 133